html website templates

Wie is ons ?

Ons is gewone Afrikaanse manne wat vriendskap broederskap, genot en nabyheid, deur pret, na aan die natuur wil beleef deur, avontuur en gedeelde aktiwiteite. 
Ons verwelkom manne, ongeag van status in die Imperiale Ryk, fisiese bou oriëntasie of agtergrond. Solank jy fisies en geestelik aktief kan wees en kan byhou.
If you are english you are also welcome but note, we conduct ourselves in Afrikaans here. For English I reccomend you go to Monkey Brothers Playing's website.
Ons bestaan om 'n gesonde, natuurlike sin vir manlikheid te skep en te bevorder, teen die Imperiale-ryk se beginsels, wat uiters onmenslik raak. Ons wil jou motiveer en inspireer om broederskap-waardes en bende-vorming daar te stel, en te vertolk in 'n moderne samelewing. Ons beginsels en waardes is geskoei op ouwêreldse beginsels, met voorbeelde uit ware kulture waar die konsep van manlikheid behoorlike waarde dra. Manlikheid is nie net aangebore nie, dit moet in elke man na regte gekweek, in standgehou, en bevorder word, om 'n kultuur te skep, waar dit mans en manlikheid bevorder. Deur manlikheid te bevorder, word waarde toegevoeg aan vroue en kinders se lewens. bevordering van manlikheid kan slegs gebeur in slegs manlike geselskap, sonder etikette, met wedersydse ondersteuning deur onderlinge broederskap.
As mans deel ons gemeenskaplike ervarings, gevoelens, unieke strukture en energie wat van ons mans maak. Hierdie gedeelde eienskappe strek verby kulture, programmering en etikette. Mans is broers en manlikheid aantreklik. Manlikheid, in sy tallose vorme, is daar om gevier te word. 

Ons staan dus vir:
1. Pret, kultuur en Avontuur!!! Mans leer die beste deur gedeelde ervaring.
2. Selfaanvaarding, en verryking van jou as individuele man.
3. Manlike natuur, wat die sleutels van die erotiek en "dier-wese" van manlikheid verduidelik en te verstaan.
4. Aanvaarding en begrip van ander manne binne jou nabye groep en/of bende.
5. Die opstaan vir ingebore natuurlike manlike regte. Dus is ons 'n manlike regte organisasie. Ons is teen die Imperiale beheer van manlikheid, en weet en glo, dat natuurlike manlikheid die beste manier is om ons eie kultuur en ook die mensdom te bevorder.
6. Manlike waardes, wat vir ons oor ‘n tydperk van 6,000 jaar se menslike bestaan aan ons aangegee is. 
7. Verryking van die konsep van manlikheid binne ons eie Afrikaanse kultuur (wat baie nodig is).
8. Die besef van die hoër-wese van manlikheid, met inbegrip van die spirituele betekenis van manlikheid en die gedagtes rondom manlikheid, tesame met broederskap. Dus die skepping van positiewe, heilige manlike energie.
9. Skepping van 'n alternatiewe kultuur, wat mans menslik sien en -behandel.
Ons nooi jou dus uit op hierdie reis van self-, mede-verkenning om deel te word van ons broederskap.  

Mobirise

Vegkunskampe & Byeenkomste

(oop vir lede om van hul mansvriende saam te bring)  
-Roadrtips, Staproetes, Paintball, foofieslides, kuieraande of een-daggeleenthede.
-Indien die geleentheid hom voordoen, is klere opsioneel.
(Boys will be boys, I know.)
-Naweekgeleenthede - 3 dae maksimum.
Vegkuns-kampe word gehou op afgeleë plekke, ver van ander mense waar dit net ons groep en die natuur is.
Die aktiwiteite gaan oor kameraderie en om 'n gesonde, goeie tyd in die natuur te hê.
Dit gaan om te skakel met die seuns wie ons is op ‘n prettige manier in die natuur.
Die formaat
Jammer meisies, slegs manne toegelaat op die uitstappie.
Die kamp tema is VIERIENG van Manlikheid. Viering van die manlike vorm in ‘n natuurlike omgewing. Kaalwees as die weer en geleentheid dit voordoen is´n vereiste om kameraderie te bou op ‘n goeie, prettige en gesonde wyse, per geleentheid tydens die kamp. Ondersteuningsgroep vir mans, ongeag van die groepe waarmee jy assosieer. NO LABELS, WE are BROTHERS ONLY.
BROTHERS.
-Skepping van manlike energie, tyd en ruimte.
-Klere opsioneel, kaal-wees is wel verpligtend tydens bodypaint en sweatlodge.
-Sweatlodge (Veld sauna)
-Bodypainting
-Reiniging
-Bergklim, roei, skinnydip (ys-swem in die winter) of Oorlewing-werkswinkel (1 volle dag) Wat ookal die lokaal ons bied.
-Tegnologie Detoks
(Gevorderde kursis)
"Male Retreat" Residensie @Workshop4Men
Versterking van Broederskap
(Indien genoegsame belangstelling: Minimum 2 dae)
-Die krag van manlike eros energie. Jou skakel tot die skepping en heelal.
-Emosionele intelligensie werkswinkel.
-Chakras en energie vloei.
-Konneksie aan Kosmos en Aarde
-Liggaam-werk (massering)
Al die inligting en datums is beskikbaar op ons groep.
Op die oomblik is die plekke waar ons geleenthede aanbied hoofsaaklik in Gauteng, Noord Natal, Noordwes en Oos-Vrystaat, Port-Elizabeth. Ons verwelkom wel ouens van ander provinsies, veral as jy self gemotiveerd is en kampe soos die daar kan hou. Ongelukkig op die oomblik het ons nie strukture in ander provinsies nie.

© Kopiereg 2009-2019 Vegkuns van Manlikheid & Monkey Brothers Playing - Alle regte gereserveerd
***
© Copyright 2009-2019 Vegkuns van Manlikheid & Monkey Brothers Playing - All rights reserved
***
Creative commons USA & RSA.