free website maker

ONS BASIESE Oortuigings 

Hierdie webwerf is 'n viering en aanmoediging tot Manlikheid. Mag die webwerf jou help om jouself, ander mans en die wêreld van mans beter verstaan. Mag die informasie jou help om manlikheid, binne jou te ontplooi, te groei, in stand te hou en te versterk, en vir jou 'n raamwerk wees waarin jy jouself kan uitleef.  
Jy, soos ek, het al sekerlik gevra "is dit dit?" Kan mens net kies tussen sosiale "kulture" op grond van, en saamstem met, die oor-ge-seksualiseerde redenasies oor manlikheid en stellings wat uiters onmanlik is, in meeste tot alle gevalle, juis om onmans* se definisies rondom manlike bestaan bevredig? Ons Mans het ook emosionele inteliggensie 
(*’n Onman is iemand wat nie ’n penis het nie "vrou" of wat een het maar sy manlike identiteit ontken en/of opgee en/of ignoreer)
 
WAT het van sy betekenisvolle vriendskappe met ander mans geword, soos toe hy 12-15 jaar oud was? Hoekom kan dit nie groei en volwasse raak saam met hom nie? 


Die waarheid is, as ‘n man in die “empire” vandag, is hy tot slaaf uitgelewer. Soos in die MATRIX is hierdie 'n "Rooi pil" vir baie mans al gewees, en ek wil jou nooi op die reis. Al ons mans deel ervarings en gevoelens wat ons man maak. Daar is sekere goed soos seks, sport, werk, pret, onlangse kattekwaad, hoe ons reageer in sekere situasies en speel waaroor net ons met mekaar kan praat. Dit is hoekom ons baie makliker kan sien wat 'n ander ou dink en hoe hy gaan reageer, in sterk kontras met die onvoorspelbaarheid van onmans. (*onmans is vroumense en mans wat hulle manlikheid opgegee het)
Behalwe dat ons ingebore is met manlikheid binne ons, leer ons perspektief by mekaar aan, of ons inprent op ander mans om ons natuurlike manlikheid in harmonie met ons wêreldbeskouing te kry. Maar soos met alles is daar, party ouens het 'n baie verwronge beeld van hulle self en van ander mans, veral as dit kom by manlike "seksualiteit". Seksualiteit self is vloeibaar en veranderlik, en die persepsie wat ons skep het ook baie te doen daarmee. Daar is , dit by gesê, niks fout om hetero of homoseksueel, of iewers in die middel te wees nie, seksualiteit is natuurlik van aard. Die intensie is nie om seks of seksualiteit as iets negatief uit te beeld nie, maar te wys waar dit hoort.
In 'n deurmekaar, eenrigting, wêreld kan 'n Outonome-, Self-geaktualisseerde man, objektief na homself kyk en sy emosies, persepies, en reaksies opmeet die oorsprong daarvan, bepaal, dit heroorweeg en dit beter saamvat en dit as gereedskap gebruik, om sy wêreld visie te verstaan, verander of te verbeter."

Mobirise

Manlikheid word nie net ingebore nie, dit moet aangeleer word en intand gehou word. Mens kan dit net doen deur manlike energie te deel en te ervaar. SUIWER-manlikheid hoef nie bewys te word nie. Suiwer manlikheid is van nature daar, en moet ontsluit en ontwikkel word. Dit kan slegs gebeur deur manlike dinge en ander mans in jou lewe. Die samelewing kan soms nie manlikheid erken nie, omdat dit ons wil dwing om aan die voorskrifte van hulle orde te voldoen. As 'n man egter vol selfvertroue en standvastig is, sal die samelewing dit uiteindelik moet erken.
Mans deel almal gemeenskaplike ervarings, gevoelens, unieke strukture en energie wat van hulle manne maak. Hierdie gedeelde eienskappe strek oor kulture, programmering en etikette. Alle mans is broers en manlikheid is aantreklik. Manlikheid, in sy tallose vorms, is daar om gevier te word.
Manlikheid gaan oor passie en 'n ervaring van waardering van die manlikheid in ander mans. 'n Man wat vol manlike energie is, wil ‘n bende met mans vorm; wil in verhouding staan met ander mans, en dan sy manlikheid vier.
Mans het 'n ingebore behoefte aan die heilige manlike samesyn wat uitsluitlik uit mans bestaan. Hulle wil dit deel, ervaar, saam daarin speel; alles in die teenwoordigheid van die volledige liggaam, gedagte, en gees!
Die hele webwerf, en al die informasie herin kan vervat word in die volgende setrale stelling:

Mans het ander mans nodig vir Kreatiwiteit, Gees, Genesing, Spiritualiteit, Emosionele- en Fiesiese Liefde, en Sosiale- en Omgewings- Interaksie.

Empire "seksualiteit" Die storie van slawerny.

""Gay", "straight", en "bi’", is kunsmatige moderne terme wat deur die Ryk ontwerp is om mans te skei en te diskonnekteer, van mekaar as 'n wese. Dus verbreek en vernietig die klassifikasie sisteem, die heilige-samesyn tussen mans. Dit lewer net gebreekte mans uit tot slawe, van die empire. Hierdie kwaadwillige gekonstrueerde en etikette word bekragtig deur die konsep van 'n man en manlike dinge om uitsluitlik bepaal te word deur onmans* en nie-manlike dinge. Onder hierdie wrede stelsel kan mans net deur hul verhoudings en interaksies met on-mans gedefinieer word. Dit is uiters onbillik, geklik en onlogies. Hierdie drie kunsmatige beperkings is net so gedwonge en wreed soos die benaming, eunuch. *‘n Eunuch is ‘n gekastreerde hofdienaar wat, onder andere, in antieke Sjinese paleise en klassieke Arabiese harems diens gedoen het.
Die lokval wat gestel is om mans gevange neem, is dit: 'n Man word gedefinieer deur ’n beperkte verskeidenheid gedragspatrone wat slegs 'n klein gedeelte van sy lewe kenmerk. Hy sal egter slegs daardeur gedefinieer word. Niks anders is ter sake in sy lewe nie, net sy interaksies en verhoudings met on-mans. Dit negeer nie slegs die hele res van sy lewe nie: nl. sy belange, idees, skeppings, en prestasie nie, maar breek hom af tot 'n wegdoenbare item, ’n bestuurbare eenheid wat gebaseer word op een faktor of eienskap, nl. sy seksualiteit. Hierdie faktor en eienskap is volkome veranderlik, regdeur 'n man se lewe, en so word hy dus gedwing om gedefinieer en in geperk te word tot 'n beperkte aantal ervarings. Hierdie klassifikasie sisteem is versmorend en in totale ontkenning van wie hy regtig is. As 'n man biltong en dan ’n vegetariese toebroodjie eet as deel van sy algehele omnivoriese dieët, is hy dan noodwendig vegetariër? 'n Mens moet kan eet wat hy wil en homself vrylik kan uitdruk.
Die moderne Feministiese Ryk is lief daarvoor om verskille op grond van skaamte en ontkenning uit te wys. Daardeur kan hulle mans van mekaar skei. Hulle doen dit doelbewus om met manlike solidariteit weg te doen. Die man raak vereensaam en maklik oorwinbaar.
Nêrens in die moderne Femryk is dit meer duidelik as in die definisie van en omgang met manlikheid nie. Die Femryk ontken en verdeel mans uitsluitlik op grond van hul verhoudings en diensbaarheid aan vroue.
Aan die kern van hierdie patologiese "gay-baiting", lê hulle patologiese ideale dat manlikheid gedefinieer word deur die onnatuurlike, onmanlike dinge. Dit veroorsaak baie verwarring, pyn en lyding onder die mans wat gevange gehou word in die stelsel. Die pyn, angs, skuldgevoelens, en verwarring beperk 'n man se manlike ervaring. Deur hierdie verwronge herskepping, word hy vroulik en beheerbaar.
Die kern van die Imperialistiese, patologiese denkfout, is dat dit onmanlik is; en dat die anti-man 'n man verhoed om aan ‘n ander man liefde en toenadering te mag betoon. Dit is letterlik die totale teenoorgestelde van die waarheid. Dit is letterlik die "volledige teenoorgestelde van die waarheid, daar is niks "meer-manlik" as broederliefde, gebondenheid, en samespel, nie. Deur met ’n onman gebind te wees, gedefinieer en beheer te word deur een, is die volledige oorgawe van 'n man se manlikheid. Dit opsigself is onmanlik.
'n Man kan nie die toppunt van sy manlikheid bereik, tensy hy ’n Bloedbroer/Guatiao het en sy emosionele-, spirituele-, intelektuele-, en fisiese deel binne so ‘n gesonde verhouding uit te leef nie. 

Mobirise

GEEN MAMMA MAG EK- BEVRY JOUSELF EN JOU manlikheid!

""Gay", "straight", en "bi’", is kunsmatige moderne terme wat deur die Ryk ontwerp is om mans te skei en te diskonnekteer, van mekaar as 'n wese. Dus verbreek en vernietig die klassifikasie sisteem, die heilige-samesyn tussen mans. Dit lewer net gebreekte mans uit tot slawe, van die empire. Hierdie kwaadwillige gekonstrueerde en etikette word bekragtig deur die konsep van 'n man en manlike dinge om uitsluitlik bepaal te word deur onmans* en nie-manlike dinge. Onder hierdie wrede stelsel kan mans net deur hul verhoudings en interaksies met on-mans gedefinieer word. Dit is uiters onbillik, geklik en onlogies. Hierdie drie kunsmatige beperkings is net so gedwonge en wreed soos die benaming, eunuch. *‘n Eunuch is ‘n gekastreerde hofdienaar wat, onder andere, in antieke Sjinese paleise en klassieke Arabiese harems diens gedoen het.
Die lokval wat gestel is om mans gevange neem, is dit: 'n Man word gedefinieer deur ’n beperkte verskeidenheid gedragspatrone wat slegs 'n klein gedeelte van sy lewe kenmerk. Hy sal egter slegs daardeur gedefinieer word. Niks anders is ter sake in sy lewe nie, net sy interaksies en verhoudings met on-mans. Dit negeer nie slegs die hele res van sy lewe nie: nl. sy belange, idees, skeppings, en prestasie nie, maar breek hom af tot 'n wegdoenbare item, ’n bestuurbare eenheid wat gebaseer word op een faktor of eienskap, nl. sy seksualiteit. Hierdie faktor en eienskap is volkome veranderlik, regdeur 'n man se lewe, en so word hy dus gedwing om gedefinieer en in geperk te word tot 'n beperkte aantal ervarings. Hierdie klassifikasie sisteem is versmorend en in totale ontkenning van wie hy regtig is. As 'n man biltong en dan ’n vegetariese toebroodjie eet as deel van sy algehele omnivoriese dieët, is hy dan noodwendig vegetariër? 'n Mens moet kan eet wat hy wil en homself vrylik kan uitdruk.
Die moderne Feministiese Ryk is lief daarvoor om verskille op grond van skaamte en ontkenning uit te wys. Daardeur kan hulle mans van mekaar skei. Hulle doen dit doelbewus om met manlike solidariteit weg te doen. Die man raak vereensaam en maklik oorwinbaar.
Nêrens in die moderne Femryk is dit meer duidelik as in die definisie van en omgang met manlikheid nie. Die Femryk ontken en verdeel mans uitsluitlik op grond van hul verhoudings en diensbaarheid aan vroue.
Aan die kern van hierdie patologiese "gay-baiting", lê hulle patologiese ideale dat manlikheid gedefinieer word deur die onnatuurlike, onmanlike dinge. Dit veroorsaak baie verwarring, pyn en lyding onder die mans wat gevange gehou word in die stelsel. Die pyn, angs, skuldgevoelens, en verwarring beperk 'n man se manlike ervaring. Deur hierdie verwronge herskepping, word hy vroulik en beheerbaar.
Die kern van die Imperialistiese, patologiese denkfout, is dat dit onmanlik is; en dat die anti-man 'n man verhoed om aan ‘n ander man liefde en toenadering te mag betoon. Dit is letterlik die totale teenoorgestelde van die waarheid. Dit is letterlik die "volledige teenoorgestelde van die waarheid, daar is niks "meer-manlik" as broederliefde, gebondenheid, en samespel, nie. Deur met ’n onman gebind te wees, gedefinieer en beheer te word deur een, is die volledige oorgawe van 'n man se manlikheid. Dit opsigself is onmanlik.
'n Man kan nie die toppunt van sy manlikheid bereik, tensy hy ’n Bloedbroer/Guatiao het en sy emosionele-, spirituele-, intelektuele-, en fisiese deel binne so ‘n gesonde verhouding uit te leef nie. 

OOR Wellus, Seks & Perversie: Manlike- Seksuele- Emosionele- Intelligensie:

Wellus is 'n Imperiale eienskap om mans te beheer. Die empirie met sy pornografie-masjien bestee baie geld en span oneindig baie hulpbronne in aan wellus ten einde mans verder van mekaar te skei en te fragmenteer.
Hoe hulle dit regkry is om natuurlike sosiale gedrag, soos ons primaat diere famielie, die ape, wat heeltyd betrek is in toenadering- hegte- nabye-liefdevolle-voeddende-, natuurlike gedrag, as seksuele intensies te maak, en nie sosiale gedrag nie.
Een van die grootste sistemiese tragedies in mans en seuns se lewens, aangaande, aanhoudende armoede aan liefde en nabyheid, is die feit dat toenadering as seksuele gedrag geag word, en nie sosiale gedrag nie.
Pornografie en Godsdiens het een ding in gemeen. Hulle bestaan doelbewus, om skuld, angs en negatiwiteit oor seksualiteit in hulle te installeer, en dus kan geen emosionele intelligensie rondom liefde, en toenadering geskied nie. Die viering van manlikheid deur middel van erotiek kan dus nie op 'n gesonde manier ontwikkel word nie.
Hoekom kry mens SGA? (Selfde Geslags aangetrokkenheid)
Selfde geslag aangetrokkenheid is so oud soos menslike mans self. Meeste van ons 57.6% van alle mans het al een of ander attraksie tot ander mans beleef. *Kinsy 1948. Moontlik is die getal baie hoër, omdat die wêreld baie homofobies was in 1948. Ons het al self die eksperiment herhaal, op facebook in 2013, en op 87% mans uitgekom wat al SGA ondervind het. Maar ok, genoeg met nie stats. Dit kom in Manlike Perspektief.
'n Storie wat ek mense altyd vertel as dit kom by SGA is die volgende.
Dink jouself in die volgende scenario: 10 mans van die dorpie gaan uit om te jag, in die winter. Dit is uiters gevaarlik, en dit sneeu boonop. Om dinge erger te maak, Indien hulle lee hande terug dorp toe gaan, gaan geen vrou of kind eet nie, en gaan daar mense doodgaan van hongersnood. Die ouens is in 'n benarde situasie, niks anders as wat al talle kere met hulle en hul voorvaders gebeur het nie. Hulle trek dae lank agter die wild aan. Party van hulle maak groepe, ander is alleen. In die aand maak hulle vuur teen die koue, maar dit help niks, die koue is net te erg. 4 Maak dit nie, hulle is of deur wilde diere opgevreet, verkluim tesame daarmee dat hulle van honger doodgegaan het .
Wie oorleef die scenario? Die ouens wie bang is vir die ander mans, wie te trots was om in n groep te gaan jag? Of die Macho ou, wie 'n groep nodig het om gedefinieer te word, wie nie sal dare te naby aan n ander ou wees, juis omdat dit "onmanlik" is om toenadering te soek?
Die wie die harde tyd oorleef is die ouens wie alliansie maak met ander mans, wie toenadering en liefde wys aan ander mans, en hulle vaardighede saamspan,,, Nie waar nie? EK glo ook nie jy sal dit waag alleen waar jy kan verkluim of opgevreet word nie, ek sou ook nie. 

Menslike Perspektief

Liefde is nog altyd die mens se oorlewing startigie, of om ten minse net in staat te wees om jou genetiese materiaal oor te dra. Die sterk, slim, dapper ouens is nog altyd nodig in enige groep, maar slefs daai manlike waardes beteken niks sonder liefde en eer nie.
 Selfde geslags attraksie is iets wat in almal van ons is en erken kan word. Elke vriendskap tussen manne het 'n mate van fisiese attraksie, en dit behoort so. Ons liggame wys ons mate van aktiwiteit onaktiwiteit, herkoms/kultuur, eetgewoontes, en fisiese sterkheid bewys, wat op sy beurt n groot deel van ons persoonlikheid bewys. Dit is nie te se jy kan nie vriende wees met iemand wat fisies verskil van jou nie, kanse is net minder dat dit in n mooi lewenslange vriendskap gaan ontwikkel en groei. Dit is hoekom meeste ouens wat goeie, langdurende vriend/ broederskappe het, fisies dieselfde lyk, of selfs soos mekaar begin lyk. Hoe ons lyk het beide met genetiese en lewens ervaring te doen.
Die waarheid waarom mans aangetrokke is tot mekaar, spruit uit die feit dat ons ‘n alliansie of bende wil vorm. Dit is 'n oer oue natuurlike oorlewing-meganisme binne ons almal. In sommige van ons is dit sterker as in ander.
"Saam is ons sterk. Alleen is ons bang, koud en weerloos"
Daar niks mee verkeerd om ʼn man se liggaam, sy spiere, selfs sy penis en testikels te bewonder nie. Daar is eintlik iets reg om aangetrokke tot 'n ander ou te voel. Jy wil soos hy wees, en daarvoor lei jou emosies om deel van sy lewe te wees, om soos hy te word!
Aangetrokkenheid moet reg verstaan word, op die primale valk vir wat dit is hoe ons emosies ons lei om te wees.
Daar is egter die spreekwoordelike "lyn in die sand". As jy nie soos hy wil wees nie, maar dit wat hy is, net wil hê, dit gebruik net vir die "soet of stout" is, so aangetrokkenheid misverstaan, en sal daar baie moontlik nie saam energie gemaak word nie, maar gevreet word, dit is onmanlik.
Dit gaan oor beide se Intesies. Seksuele intensies vreet broederskap. Dit is ook hoekom ons teen penetrasie tussen hartsbroers, taboo is, en so in alle kulture as taboo behandel is.
Dit is ook nie dat ons teen seksuele intensies tussen mans is nie, ons glo dat homoseksuele aktiwiteit deel van die gesonde spektrum van manlike gedrag is so ook heteroseksualiteit, en behoord onder seks, nie broederskap nie. Ons as mense besit net nie die biologies-sielkundige kapasiteit, om seks met broederskap te meng, nie en nogsteeds dieselfde doel, nl broederskap te behou nie, dit word iets anders. Die ekwavilent hiervan is, dat vroue en mans net nooit "net vriende" kan wees nie, seks gaan iewers 'n rol speel, en intesnies verander om iets anders as vriendskap te word, wat nie meer vriendskap is nie.
 
Ek vergelyk dit altyd met kos, om beter te verstaan.
Om seks(penetrasie) met vriendskap te meng, is soos om eiers met Viennas te meng, vir ontbeit. Jy het iets anders, na die tyd die kontras is gebreek, en dit raak iets anders, nie meer viennas en eiers, maar viennas met eiers. Die smaak is nie meer net viennas of eiers nie.
Viennas is viennas, eiers is eiers, beide goed, beide lekker.
Tensy dit jou smaak is om dit te meng natuurlik. Jy gaan jouself flous as jy iets anders verwag.
  Mede mans is ons broers, nie ons tewe nie. Broers hoort aan ons sy, nie voor of agter ons nie. Voor of agter ons is hulle voorwerp van ons seksuele drange, nie broers nie.
Baie ouens in ons "verbruikers-ekonomie-samelewing" kan nie genoegsame en opofferende "leef om soos die ander een te raak" moeite insit nie, en behandel vriendskappe soos wegdoenbare items. Dit is veral so by ouer mans, wat dit moeiliker beleef om te verander, bv. om 'n nuwe sport of stokperdjie aan te leer, waarin jou buddy alreeds goed is.
Dus kan mens jouself afvra, hoekom voel ek soos ek voel, wat is my oorlewing startigie?
Ons begeer wat die meeste mans en vrouens begeer, maar in ons mans se geval is dit om meer manlik te wees. Die begeerte moet nie misverstaan word nie. Op primale vlak is die aantrekking tot ander mans, veral die sterk en gesonde, 'n aanduiding van iets groter en meer as onsself en ons eie begeertes. Dit is eerder ‘n soeke na manlike eienskappe, in die waarna ons aangetrokke is, en behoord gevier te word.
Pasop dus vir die pornografiese ideaal en die mooi gesig van iemand. Dit is misleidend. Daar is soveel meer om te leer en te ontwikkel oor manlikheid binne jouself. Dit gebeur deur saam met 'n ander man verweef te raak in manlike eienskappe.
In Oliver Stone se fliek, Alexander (2004), verduidelik die Aristoteles-karakter dit soos volg:
“Wanneer mans in wellus by mekaar lê, is dit 'n oorgawe aan passie, en beteken niks vir die uitnemendheid in ons nie. So ook nie enige ander oormatigheid soos jaloesie nie. Maar wanneer mans bymekaar lê, in kennis en in manlike eienskappe, dit tussen hulle deel - watter suiwerheid en uitmuntendheid is dit nie?
Wanneer hulle meeding om die goeie in mekaar na vore te bring, die beste, - dit is die liefde tussen mans wat 'n stad-staat kan bou en ons kan ophef ons uit ons paddadam.”
Dan antwoord die jong Hephaiston: “Kan 'n man op dieselfde manier lief wees vir 'n vrou, Meester?”
Aristoteles: “'n Vrou? Natuurlik nie. 'n Vrou is 'n slaaf van haar passies, Hephaiston. Alhoewel, natuurlik, daar is uitsonderings, en ons moet hulle eer, soos Athena, die Godin van Wysheid en Oorlog. Maar moet nooit vergeet nie nie, sy is nie opgeskiet uit die heupe van Zeus nie, maar uit sy gedagtes.”
'n Man kan dus nie ’n gebalanseerde, gesonde verhouding met 'n on-man (in hierdie geval, ’n vrou) hê, tensy hy nie die toppunt van sy manlikheid bereik het nie.
As man is jy verantwoordelik aan jou emosies, en hoe jy voel, en hoe jy hoe jy voel uitleef. Neem beheer, verstaan en gebruik emosies tot jou oorlewing en floreer!
Dus as daar iets binne jou is wat 'n ander ou, en selfs 'n meisie aantreklik vind, MAAK VRIENDE so gou moontlik, veral as hulle soos jy lyk. Op die ou einde gaan aangetrokkenheid nie net oor seksualiteit nie. 

Mobirise

Wat van vroue?

Ware vroulikheid, soos die natuur dit bestem het, gaan gepaard met pragtige skoonheid; net soos manlikheid. En dit moet gevier word.
Manlikheid is nie Vroulikheid nie! Vroulikheid is nie gelykstaande, minder of meer as Manlikheid nie! Manlikheid is iets heel anders en is beide uniek, tog belangrik, nodig en menslik.
Om in manlikheid uit te styg, impliseer om in meer alliansie met ander mans te staan. Dit is in ons as mans se natuur.
Vroue is, net soos ons mans, mense. Hulle is nie mans nie, dit gaan oor manlikheid hier, en manlikheid is die fokus van die webwerf.
Ons het 'n blad, in die lede area spesiaal rondom die onderwerp van vroue.
Ons bly lief vir vroue - die wat ons liefde waardig is, nie een of ander politiese figuur met magslus of kulturele neigings nie.
Die webwerf/ boek gaan nog baie ver aan. Die informasie is van die aard dat dit nie geskik is vir die openbare internet nie. ons sal dit graag met jou wil privaat deel. DUS registreer om deel te word van ons private netwerk. Na registrasie behoort jy n watsapp of epos te ontvang met jou log in detail.

Registrasie vir Toegang

Registreer gratis hier om toegang te kry tot die volle webwerf.

© Kopiereg 2009-2019 Vegkuns van Manlikheid & Monkey Brothers Playing - Alle regte gereserveerd
***
© Copyright 2009-2019 Vegkuns van Manlikheid & Monkey Brothers Playing - All rights reserved
***
Creative commons USA & RSA.