free responsive website templates

ONS BASIESE Oortuigings 

Hierdie webwerf is 'n viering en aanmoediging tot Manlikheid. Mag die webwerf jou help om jouself, ander mans en die wêreld van mans beter verstaan. Die informasie is hier om jou te help om manlikheid, binne jou te ontplooi-, te groei, in stand te hou-, te versterk-, en vir jou 'n raamwerk wees waarin jy jouself kan uitleef.
Kan mens net kies tussen sosiale "kulture" op grond van-, en saamstem met-, die oor-ge-seksualiseerde redenasies oor manlikheid en stellings wat uiters onmanlik is, in meeste tot alle gevalle, juis om onmans* se definisies rondom manlike bestaan bevredig?
(*’n Onman is iemand wat nie ’n penis het nie "vrou" of wat een het maar sy manlike identiteit ontken en/of opgee en/of ignoreer)
 Dit is veral kenmerkend van Westerse tale dat daar net een woord vir liefde is.
Antieke Griekse filosofie onderskei tussen ten minste vier hoof konseptuele vorme en afsonderlike woorde vir die Afrikaanse woord liefde: agápe, éros, philía en storgē. Die belangrike liefde waaroor die webwerf handel is Philía of soos ons dit in Afrikaans noem Filia.
Filia (φιλία philía) beteken "liefdevolle respek, vriendskap", gewoonlik "tussen gelykes". Dit is 'n gedeugde liefde, 'n konsep wat deur Aristoteles ontwikkel is. In sy boek "Nicomachean van Etiek" sy bekendste werk op etiek, word Filia uiteenlopend as lojaliteit teenoor vriende (spesifiek, "broederlike liefde"), familie en gemeenskap, uitgedruk en vereis deugde, gelykheid en vertroue. Verder, in dieselfde teks is Filia ook die wortel van filautia wat self-liefde aandui en daaruit voortspruit, 'n algemene soort liefde wat gebruik word vir liefde tussen nabye vriende, 'n begeerte en genot en van gedeelde aktiwiteite. Soos Eros is Filia nie bloot vriendskap nie, maar het ʼn element van sensualiteit soos Eros. Filia verskil van Eros dat die intensie-, en doel van penetrasie seks ontbreek. Enige poging om ‘n vriendskap van Filia in Eros te verander, lei tot onstabiliteit.


Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT)
-filia’ s.nw. Woordelement aan die end van woorde met die bet. 1. neiging of aantrekkingskrag tot, 2. aptyt vir, begeerte na

Mobirise

Oor Manlikheid self.
Manlikheid word nie net ingebore nie, dit moet aangeleer word en instand gehou word. Mens kan dit net doen deur manlike energie te deel en te ervaar. SUIWER-manlikheid hoef nie bewys te word nie. Suiwer manlikheid is van nature daar, en moet ontsluit en ontwikkel word. Dit kan slegs gebeur deur manlike dinge en ander mans in jou lewe. Die samelewing kan soms nie manlikheid erken nie, omdat dit ons wil dwing om aan die voorskrifte van hulle orde te voldoen. As 'n man egter vol selfvertroue en standvastig is, sal die samelewing dit uiteindelik moet erken.
Mans deel almal gemeenskaplike ervarings, gevoelens, unieke strukture en energie wat van hulle manne maak. Hierdie gedeelde eienskappe strek oor kulture, programmering en etikette. Alle mans is broers en manlikheid self is aantreklik. Manlikheid, in sy tallose vorms, is daar om gevier te word. Ongelukkig is nie alle mans ons vriendelik gesind nie, inteendeel ons moet ons vriende goed kies, op grond van die goeie mense wie hulle is. Daar is, party ouens het 'n baie verwronge beeld van hulle self-, ander mans- het, veral as dit kom by manlike sensualiteit, waar hulle die intensie verwar met seksualiteit. Jy kan vriende met slegte mense wees, maar jy sal nooit Filia of in oortreffende trap-, ‘n Guatiao vlak vriendskap kan kultiveer nie. Die intensies by slegte mense sal altyd wees die van selfsug, en nie vir die vriendskap nie. As dit kom by opofferinge van tyd, geld, famielietyd, of eros intensies begin deur te slaan in die verhouding, sal dit kenmerkend wees dat die deugde wat Filia tipe vriendskap vereis ontbreek.
Manlikheid gaan oor passie en 'n ervaring van waardering van die manlikheid in ander mans. 'n Man wat vol manlike energie is, wil ‘n bende met mans vorm; wil in verhouding staan met ander mans, en dan sy manlikheid vier.
Mans het 'n ingebore behoefte aan die heilige manlike samesyn wat insluit dat mans bestaan-,deel-, ervaar-, speel-; alles in die teenwoordigheid van die volledige liggaam, gedagte, en gees!
Die hele webwerf, en al die informasie hierin kan vervat word in die volgende sentrale stelling:

Mans het ander mans nodig vir Kreatiwiteit, Gees, Genesing, Spiritualiteit, Emosionele- en Fiesiese Liefde, en Sosiale- en Omgewings- Interaksie.

Empire "seksualiteit" Die storie van ons slawerny.

""Gay", "straight", en "bi’", is kunsmatige moderne terme wat deur die Ryk ontwerp is om mans te skei en te diskonnekteer, van mekaar as 'n wese. Dus verbreek en vernietig die klassifikasie sisteem, die heilige-samesyn tussen mans. Dit lewer net gebreekte mans uit tot slawe, van die empire. Hierdie kwaadwillige gekonstrueerde en etikette word bekragtig deur die konsep van 'n man en manlike dinge om uitsluitlik bepaal te word deur onmans* en nie-manlike dinge. Onder hierdie wrede stelsel kan mans net deur hul verhoudings en interaksies met on-mans gedefinieer word. Dit is uiters onbillik, geklik en onlogies. Hierdie drie kunsmatige beperkings is net so gedwonge en wreed soos die benaming, eunuch. *‘n Eunuch is ‘n gekastreerde hofdienaar wat, onder andere, in antieke Sjinese paleise en klassieke Arabiese harems diens gedoen het.
Die lokval wat gestel is om mans gevange neem, is dit: 'n Man word gedefinieer deur ’n beperkte verskeidenheid gedragspatrone wat slegs 'n klein gedeelte van sy lewe kenmerk. Hy sal egter slegs daardeur gedefinieer word. Niks anders is ter sake in sy lewe nie, net sy interaksies en verhoudings met on-mans. Dit negeer nie slegs die hele res van sy lewe nie: nl. sy belange, idees, skeppings, en prestasie nie, maar breek hom af tot 'n wegdoenbare item, ’n bestuurbare eenheid wat gebaseer word op een faktor of eienskap, nl. sy seksualiteit. Hierdie faktor en eienskap is volkome veranderlik, regdeur 'n man se lewe, en so word hy dus gedwing om gedefinieer en in gesprek te word tot 'n beperkte aantal ervarings. Hierdie klassifikasie sisteem is versmorend en in totale ontkenning van wie hy regtig is. As 'n man biltong en dan ’n vegetariese toebroodjie eet as deel van sy algehele omnivoriese dieët, is hy dan noodwendig vegetariër? 'n Mens moet kan eet wat hy wil en homself vrylik kan uitdruk.
Die moderne Feministiese Ryk is lief daarvoor om verskille op grond van skaamte en ontkenning uit te wys. Daardeur kan hulle mans van mekaar skei. Hulle doen dit doelbewus om met manlike solidariteit weg te doen. Die man raak vereensaam en maklik oorwinbaar.
Nêrens in die moderne Femryk is dit meer duidelik as in die definisie van en omgang met manlikheid nie. Die Femryk ontken en verdeel mans uitsluitlik op grond van hul verhoudings en diensbaarheid aan vroue.
Aan die kern van hierdie patologiese "gay-baiting", lê hulle patologiese ideale dat manlikheid gedefinieer word deur die onnatuurlike, onmanlike dinge. Dit veroorsaak baie verwarring, pyn en lyding onder die mans wat gevange gehou word in die stelsel. Die pyn, angs, skuldgevoelens, en verwarring beperk 'n man se manlike ervaring. Deur hierdie verwronge herskepping, word hy vroulik en beheerbaar.
Die kern van die Imperialistiese, patologiese denkfout, is dat dit onmanlik is; en dat die anti-man 'n man verhoed om aan ‘n ander man liefde en toenadering te mag betoon. Dit is letterlik die totale teenoorgestelde van die waarheid. Dit is letterlik die "volledige teenoorgestelde van die waarheid, daar is niks "meer-manlik" as filie of broederliefde, gebondenheid, en samespel, nie. Deur met ’n onman gebind te wees, gedefinieer en beheer te word deur een, is die volledige oorgawe van 'n man se manlikheid. Dit opsigself is onmanlik.
'n Man kan nie die toppunt van sy manlikheid bereik, tensy hy filia beoefen-, ’n Bloedbroer/Guatiao het, en sy emosionele-, spirituele-, intellektuele-, en fisiese deel binne so ‘n gesonde verhouding uit te leef nie.

Mobirise

GEEN MAMMA MAG EK- BEVRY JOUSELF EN JOU manlikheid!

Baie mans sukkel om ‘n onderskeid te tref tussen Filia en Eros. Dit laat baie pyn en verwarring in die wêreld, veral tussen jongmense wat hulle Filia tipe vriendskappe verloor as gevolg van romantiese liefde, nl. Eros. Die stryd tussen Eros en Filia is baie oud, veral omdat in die Empire waarin ons onsself bevind daar aktief-, geen waardering, geen aanmoediging of waar dit natuurlik ontstaan, teenstand en onderdrukking van die tipe liefde is. Juis omdat Filia so seldsaam is, en juis omdat dit soveel werk en goeie karakter eienskappe en deugde verg, is die tipe vriendskappe om gevier te word, omdat dit een van die belangrike elemente van manlikheid is. Daar is by gesê, niks fout om hetero of homoseksueel, of iewers in die middel te wees nie, seksualiteit is natuurlik vloeibaar van aard. Die intensie is nie om seks of seksualiteit as iets negatief uit te beeld nie, maar te wys waar dit hoort.
In 'n deurmekaar, eenrigting, wêreld kan 'n Outonome-, Self-geaktualiseerde man, objektief na homself kyk en sy emosies, persepsies, en reaksies opmeet die oorsprong daarvan, bepaal, dit heroorweeg en dit beter saamvat en dit as gereedskap gebruik, om sy wêreld visie te verstaan, verander of te verbeter."
Vegkuns van Manlikheid probeer geensins om iemand se "eros orientasie" of seksuele oriëntasie te verander nie. Hier probeer ons bloot om Filia wat die ou wêreldse beginsel van broederlike liefde te demonstreer en terug te bring "Androfilie" (Ando=Manlik) kan mens gebruik vir ‘n man wat lief is vir mans, manlikheid en om die soort broederlike liefde te beskryf. Waar Eros oor seksualiteit handel, handel Filie oor sosialiteit. Dus kan ‘n man se sosiale oriëntasie verskil of dieselfde wees as hul seksuele oriëntasie, en is dus onafhanklik van mekaar.
Dit is ook nie dat ons teen seksuele intensies tussen mans is nie, ons glo dat homoseksuele aktiwiteit deel van die gesonde spektrum van manlike gedrag is so ook heteroseksualiteit, en behoort onder seks, nie broederskap nie. Ons as mense besit net nie die biologies-sielkundige kapasiteit, om seks met broederskap te meng, nie en nog steeds dieselfde doel, nl broederskap te behou nie, dit word iets anders. Die ekwivalent hiervan is, dat vroue en mans net nooit "net vriende" kan wees nie, seks gaan iewers 'n rol speel, en intensies verander om iets anders as vriendskap te word, wat nie meer vriendskap is nie. Dit is ook hoekom daar altyd stremming in die verhouding tussen hetero en homoseksuele mans was, is en hopelik nie vir altyd sal wees nie.
In 'n deurmekaar, eenrigting, wêreld kan 'n Outonome-, Self-geaktualiseerde man, objektief na homself kyk en sy emosies, persepsies, en reaksies opmeet die oorsprong daarvan, bepaal, dit heroorweeg en dit beter saamvat en dit as gereedskap gebruik, om sy wêreld visie te verstaan, verander of te verbeter." 
Vegkuns van Manlikheid probeer geensins om iemand se "eros orientasie" of seksuele oriëntasie te verander nie. Hier probeer ons bloot om Filia wat die ou wêreldse beginsel van broederlike liefde te demonstreer en terug te bring "Androfilie" (Ando=Manlik) kan mens gebruik vir ‘n man wat lief is vir mans, manlikheid en om die soort broederlike liefde te beskryf. Waar Eros oor seksualiteit handel, handel Filia oor sosialiteit. Dus kan ‘n man se sosiale oriëntasie verskil of dieselfde wees as hul seksuele oriëntasie, en is dus onafhanklik van mekaar.
Dit is ook nie dat ons teen seksuele intensies tussen mans is nie, ons glo dat homoseksuele aktiwiteit deel van die gesonde spektrum van manlike gedrag is so ook heteroseksualiteit, en behoort onder seks, nie broederskap nie. Ons as mense besit net nie die biologies-sielkundige kapasiteit, om seks met broederskap te meng, nie en nog steeds dieselfde doel, nl broederskap te behou nie, dit word iets anders. Die ekwivalent hiervan is, dat vroue en mans net nooit "net vriende" kan wees nie, seks gaan iewers 'n rol speel, en intensies verander om iets anders as vriendskap te word, wat nie meer vriendskap is nie. Dit is ook hoekom daar altyd stremming in die verhouding tussen hetero en homoseksuele mans was, is en hopelik nie vir altyd sal wees nie.
In 'n deurmekaar, eenrigting, wêreld kan 'n Outonome-, Self-geaktualiseerde man, objektief na homself kyk en sy emosies, persepsies, en reaksies opmeet die oorsprong daarvan, bepaal, dit heroorweeg en dit beter saamvat en dit as gereedskap gebruik, om sy wêreld visie te verstaan, verander of te verbeter."
Vegkuns van Manlikheid probeer geensins om iemand se "eros orientasie" of seksuele oriëntasie te verander nie. Hier probeer ons bloot om Filia wat die ou wêreldse beginsel van broederlike liefde te demonstreer en terug te bring "Androphillie" (Ando=Manlik) kan mens gebruik vir ‘n man wat lief is vir mans, manlikheid en om die soort broederlike liefde te beskryf. Waar Eros oor seksualiteit handel, handel filia oor sosialiteit. Dus kan ‘n man se sosiale oriëntasie verskil of dieselfde wees as hul seksuele oriëntasie, en is dus onafhanklik van mekaar.
Dit is ook nie dat ons teen seksuele intensies tussen mans is nie, ons glo dat homoseksuele aktiwiteit deel van die gesonde spektrum van manlike gedrag is so ook heteroseksualiteit, en behoort onder seks, nie broederskap nie. Ons as mense besit net nie die biologies-sielkundige kapasiteit, om seks met broederskap te meng, nie en nog steeds dieselfde doel, nl broederskap te behou nie, dit word iets anders. Die ekwivalent hiervan is, dat vroue en mans net nooit "net vriende" kan wees nie, seks gaan iewers 'n rol speel, en intensies verander om iets anders as vriendskap te word, wat nie meer vriendskap is nie. Dit is ook hoekom daar altyd stremming in die verhouding tussen hetero en homoseksuele mans was, is en hopelik nie vir altyd sal wees nie.

OOR Wellus, Seks & Perversie: Manlike- Seksuele- Emosionele- Intelligensie:

Wellus is 'n Imperiale eienskap om mans te beheer. Die empirie met sy pornografie-masjien bestee baie geld en span oneindig baie hulpbronne in aan wellus ten einde mans verder van mekaar te skei en te fragmenteer.
Hoe hulle dit regkry is om ons vriendskappe; ‘n natuurlike sosiale gedrag, soos ons primaat diere familie, die ape, wat heeltyd betrek is in toenadering- hegte- nabye-liefdevolle-voedende-, natuurlike gedrag, as seksuele intensies te maak, en nie sosiale gedrag nie.
Een van die grootste sistemiese tragedies in mans en seuns se lewens, aangaande, aanhoudende armoede aan liefde en nabyheid, is die feit dat toenadering as seksuele gedrag geag word, en nie sosiale gedrag nie.
Die viering van manlikheid deur middel van filie kan dus nie op 'n gesonde manier ontwikkel word nie.


Filia vs Eros vs Empire
Hoekom kry mens SGA? (Selfde Geslags aangetrokkenheid)
Selfde geslag aangetrokkenheid is so oud soos menslike mans self. Meeste van ons 57.6% van alle mans het al een of ander attraksie tot ander mans beleef. *Alfert Kinsy 1948. Moontlik is die getal baie hoër, omdat die wêreld baie homofobies was in 1948.
Persoonlik dink ek daar was baie foute met die studie, juis vir die feit dat hy liefde wat mans deel nie in die Griekse terme van agape, stroge, eros en pillia gebruik het nie. Die verdenking van homoseksualiteit vir die uitdrukking van filie is een van die grootste denkfoute wat moderne mense het in die empire.
Hoeveel keer het jy al iets in die lyn van: "Daai ouens is so lief vir mekaar, hulle spandeer te veel tyd saam om staight te wees." Ontkenning van Filia is die manier hoe die empire mans breek en verdeel. Gesonde interaksie tussen mans is belangrik nie
'n Storie wat ek mense altyd vertel as dit kom by SGA en Filia is die volgende.
Dink jouself in die volgende scenario: 10 mans van die dorpie gaan uit om te jag, in die winter. Dit is uiters gevaarlik, en dit sneeu boonop. Om dinge erger te maak, Indien hulle leë hande terug dorp toe gaan, gaan geen vrou of kind eet nie, en gaan daar mense doodgaan van hongersnood. Die ouens is in 'n benarde situasie, niks anders as wat al talle kere met hulle en hul voorvaders gebeur het nie. Hulle trek dae lank agter die wild aan. Party van hulle maak groepe, ander is alleen. In die aand maak hulle vuur teen die koue, maar dit help niks, die koue is net te erg. 4 Maak dit nie, hulle is of deur wilde diere opgevreet, verkluim tesame daarmee dat hulle van honger doodgegaan het .
Wie oorleef die scenario? Die ouens wie bang is vir die ander mans, wie te trots was om in ʼn groep te gaan jag? Of die Macho ou, wie 'n groep nodig het om gedefinieer te word, wie nie sal waag om te naby aan ʼn ander ou wees, juis omdat dit "onmanlik" is om toenadering te soek?
Die wie die harde tyd oorleef, en wie se nasate voortleef, is juis die ouens wie alliansie maak met ander mans, wie toenadering en Filia-liefde wys aan ander mans, en hulle vaardighede saamspan. EK glo ook nie ek sal dit alleen waag waar jy kan verkluim of opgevreet word nie, ek dink jy sou ook nie.

Hoekom het ons Filia liefde nodig?

Alleen kan iemand sonder filia-vriendskap klaarkom, maar alleen is hy koud, bied min weerbaarheid, -fisies en -emosioneel en ervaar 'n vaal realiteit. Saam is ons sterker, warmer en ervaar saam is realiteit meer kleurvol.
In 'n wêreld vol depressie, angs en alleenheid tussen mans, is dit filie tipe vriendskap wat in ons so nodig het, en te algemeen in die lewe ontbreek.
Liefde is nog altyd die mens se oorlewing strategie, of om ten minste net in staat te wees om jou genetiese materiaal oor te dra. Die sterk, slim, dapper ouens is nog altyd nodig in enige groep, maar selfs daai manlike waardes beteken niks sonder liefde en eer nie.
Elke nabye vriendskap tussen manne het 'n mate van fisiese sensuele attraksie, en dit behoort So. Ons liggame wys ons mate van aktiwiteit inaktiwiteit, herkoms/kultuur, eetgewoontes, en fisiese sterkheid bewys, wat op sy beurt ʼn groot deel van ons persoonlikheid bewys. Dit is nie te se jy kan nie vriende wees met iemand wat fisies verskil van jou nie, kanse is net minder dat dit in ʼn mooi lewenslange vriendskap gaan ontwikkel en groei met iemand wat op fisiese vlak van jou verskil. Dit is hoekom meeste ouens wat nabye, langdurende fillie- vriend/ broeder-skappe het, fisies dieselfde lyk, of selfs soos mekaar begin lyk. Hoe ons lyk het beide met genetiese en lewens ervaring te doen.
Die waarheid waarom mans aangetrokke is tot mekaar, spruit uit die feit dat ons ‘n alliansie of bende wil vorm. Dit is 'n oeroue natuurlike oorlewing-meganisme binne ons almal. In sommige van ons is dit sterker as in ander.
"Saam is ons sterk. Alleen is ons bang, koud en weerloos"
Daar niks mee verkeerd om ʼn man se liggaam, sy spiere, selfs sy penis en testikels te bewonder nie. Daar is eintlik iets reg om aangetrokke tot 'n ander ou te voel. Jy wil soos hy wees, en daarvoor lei jou emosies om deel van sy lewe te wees, om soos hy te word!
Aangetrokkenheid moet reg verstaan word, en is om gevier te word. Op die primale valk moet dit verstaan word vir wat dit is hoe ons emosies ons lei om te wees.
.
Dit gaan oor beide se Intensies. Seksuele intensies vernietig broederskap se filia-liede juis omdat dit van nature teenoorgesteld is van Eros. Eros is gesig na gesig, Filia skouer teen skouer.  Hoewel ons by ander mans erotiese goed leer, is penetrasie tussen hartsbroers as taboe behandel in alle antieke kulture, juis dat dit dui op eros in plaas van filie.
Ons mede mans is ons broers, nie ons tewe nie. Broers hoort aan ons sy, nie voor of agter ons nie. Voor of agter ons is hulle voorwerp van ons seksuele drange, nie broers nie. Dit is die natuur van Filia.
Die gesegde lui :’n Man is my vriend, want hy is hy en ek is ek.
Baie ouens in ons "verbruikers-ekonomie-samelewing" kan nie genoegsame en opofferend "leef om soos die ander een te raak" moeite insit nie, en behandel vriendskappe soos wegdoenbare items. Ek weier om te glo dat hulle slegte mans is, want die lewe kan baie maklik teen so vriendskap draai. Dit is veral so by ouer mans, wat dit moeiliker beleef om te verander, bv. om 'n nuwe sport of stokperdjie aan te leer, waarin jou buddy alreeds goed is. ‘n Nabye vriendskap verg dat die vriendskap prioriteit geniet, nie altyd die individue nie.
Dus kan mens jouself afvra, hoekom voel ek soos ek voel, wat is my oorlewing strategie?
Ons begeer wat die meeste mans en vrouens begeer, maar in ons mans se geval is dit om ons manlikheid te ontwikkel deur Filia. Die begeerte moet nie misverstaan word nie. Op primale vlak is die aantrekking tot ander mans, veral die sterk en gesonde, 'n aanduiding van iets groter en meer as onsself en ons eie begeertes. Dit is eerder ‘n soeke na manlike eienskappe, in die waarna ons aangetrokke is, en behoort gevier te word.
Pasop dus vir die pornografiese ideaal en die mooi gesig van iemand. Dit is misleidend. Daar is soveel meer om te leer en te ontwikkel oor manlikheid binne jouself. Dit gebeur deur saam met 'n ander man verweef te raak in manlike eienskappe.


In Oliver Stone se fliek, Alexander (2004), verduidelik die Aristoteles-karakter dit soos volg:
“Wanneer mans in wellus by mekaar lê, is dit 'n oorgawe aan passie, en beteken niks vir die uitnemendheid in ons nie. So ook nie enige ander oormatigheid soos jaloesie nie. Maar wanneer mans bymekaar lê, in kennis en in manlike eienskappe, dit tussen hulle deel - watter suiwerheid en uitmuntendheid is dit nie?
Wanneer hulle meeding om die goeie in mekaar na vore te bring, die beste, - dit is die liefde tussen mans wat 'n stad-staat kan bou en ons kan ophef ons uit ons paddadam.”
Dan vra die jong Hephaiston: “Kan 'n man op dieselfde manier lief wees vir 'n vrou, Meester?”
Aristoteles: “'n Vrou? Natuurlik nie. 'n Vrou is 'n slaaf van haar passies, Hephaiston. Alhoewel, natuurlik, is daar uitsonderings, en ons moet hulle eer, soos Athena, die Godin van Wysheid en Oorlog. Maar moet nooit vergeet nie nie, sy is nie opgeskiet uit die heupe van Zeus nie, maar uit sy gedagtes.”
'n Man kan dus nie ’n gebalanseerde, gesonde verhouding met 'n on-man (in hierdie geval, ’n vrou) hê, tensy hy nie die toppunt van sy manlikheid bereik het nie.
As man is jy verantwoordelik aan jou emosies, en hoe jy voel, en hoe jy hoe jy voel uitleef. Neem beheer, verstaan en gebruik emosies tot jou oorlewing en floreer!
Dus as daar iets binne jou is wat 'n ander ou, en selfs 'n meisie aantreklik vind, MAAK VRIENDE so gou moontlik, veral as hulle soos jy lyk. Op die ou einde gaan aangetrokkenheid of filia nie net oor seksualiteit nie, maar veral na vriendskap.

Mobirise

Wat van vroue?

Ware vroulikheid, soos die natuur dit bestem het, gaan gepaard met pragtige skoonheid; net soos manlikheid. En dit moet gevier word.
Manlikheid is nie Vroulikheid nie! Vroulikheid is nie gelykstaande, minder of meer as Manlikheid nie! Manlikheid is iets heel anders en is beide uniek, tog belangrik, nodig en menslik.
Om in manlikheid uit te styg, impliseer om in meer alliansie met ander mans te staan. Dit is in ons as mans se natuur.
Vroue is, net soos ons mans, mense. Hulle is nie mans nie, dit gaan oor manlikheid hier, en manlikheid is die fokus van die webwerf.
Ons het 'n blad, in die lede area spesiaal rondom die onderwerp van vroue.
Ons bly lief vir vroue - die wat ons liefde waardig is, nie een of ander politiese figuur met magslus of kulturele neigings nie.
Die webwerf/ boek gaan nog baie ver aan. Die informasie is van die aard dat dit nie geskik is vir die openbare internet nie. ons sal dit graag met jou wil privaat deel. DUS registreer om deel te word van ons private netwerk. Na registrasie behoort jy 'n watsapp of epos te ontvang met jou log in detail.

Registrasie vir Toegang

Deur vir die volle webwerf te registreer stem jy saam met ons Terme en voorwaardes. Jy verklaar dat JY, Vegkuns van Manlikheid of Monkey Brothers Playing geen wet in jou land van residensie oortree deur die inhoud van die webwerf en groeppe en kurrikulum van die byeenkomste. Jy gee toestemming dat jy van volwasse ouderdom is, en die geestelike kapasiteit het, om media van kaal filliese en erotiese soort te sien, wat miskien as pornografie beskryf kan word. Sou dit tot jou aandag kom dat die wet oortree word, stem jy saam om die webmeester in kennis te stel by vegkuns@vegkunsvanmanlikheid.co.za Vir die wette, reels en regulasies rondom die in Suid Afrika, volg die skakel.

© Kopiereg 2009-2019 Vegkuns van Manlikheid & Monkey Brothers Playing - Alle regte gereserveerd
***
© Copyright 2009-2019 Vegkuns van Manlikheid & Monkey Brothers Playing - All rights reserved
***
Creative commons USA & RSA.